Object Pascal - Přiřazení: :=

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá klíčová slova: :=

Vstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití Přiřazení:
x := 1.234;     // x = 1.234
y := x * 3.14;   // y = 3.87476
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a := 4 >= 2;
i:=10;
z := (x+y+30)+3;
z := (x * 2 div y +5);
y:= false;
V jiných jazycích: en hu cz sk