JavaScript - Přiřazení: =

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression;
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

Příklady

JavaScript

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
z = ~(x & 5) & y;
x = 10 * 5 -j;
c=true;
i = i-5;
y = x / 0xa;
z = (x * 2 / y +5);
V jiných jazycích: en hu cz sk