Java - Přiřazení: =

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression;
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

Příklady

Java

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

Java

Další kousky ukázkových kódu:
x = 0xf & 0xff;
y =(double)(x * y);
i = i-5;
a = 5 < 10;
a2 = !true;
a = 4 >= 2;
V jiných jazycích: en hu cz sk