Pascal - Přiřazení: :=

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá klíčová slova: :=

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Přiřazení:
x := 1.234;         { x = 1.234}
y := x * 3.14;      { y = 3.87476}
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
x := 250 div 8;
i :=10;
x := not(32 shr 2);
a3 := true and false;
a := 4 >= 2;
x := 10 * 5;
V jiných jazycích: en hu cz sk