PHP - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - PHP

PHP
 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
PHP
do --$i; while ( $i > 0);
while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
if ($x>1)
{
 $x=1;
 $y=$y-1;
}
while ($i<10) ++$i;
$j--;
$a = 4 >= 2;
V jiných jazycích: en hu cz sk