PHP - Zbytek po dělení: %

Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat zbytek po celočíselném dělení. pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme jednoduše otestovat delitelnost celých čísel, v případě když výsledek je 0 tak číslo je dělitelné beze zbytku.

%

Popis

par1 % par2
Použitá klíčová slova: %

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Možné použití Zbytek po dělení:
$x = 90 % 8;    // x = 2
$y = 15 % 4;    // y = 3
$z = ($x % $y) %5;// z = 2

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Zbytek po dělení:
$i % 4
121 % 40
(0xff % 50 % 10) % 2

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
70 % 8

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk