PHP - Logický součet: ||, or

Logický součet funguje následovně: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

||

Popis

par1 || par2
Použitá klíčová slova: ||

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true;  // a2 = true
$a3 = true  || false; // a3 = true
$a4 = true  || true;  // a4 = true

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$j > 128 || false
$a || true
(10 >$a || $a<5)

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true;  // a2 = true
$a3 = true  || false; // a3 = true
$a4 = true  || true;  // a4 = true

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk