PHP - Příkaz inkrementace: ++

Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.

++

Popis

++ var ;

Vstup

Příklady

PHP

Možné použití příkaz inkrementace:
$i=0;
while ($i<10) ++$i;
$x =0;
while ($i<20)
{
 $i= $i+2;
 if ($i==16)
 {
    continue;
 }
 $x++; 
}

++

Popis

var ++ ;

Vstup

Příklady

PHP

Možné použití příkaz inkrementace:
$i=0;
while ($i<10) ++$i;
$x =0;
while ($i<20)
{
 $i= $i+2;
 if ($i==16)
 {
    continue;
 }
 $x++; 
}

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
while ( $y <= 32 )  
   $y++;
if ($y < 100)  
  $x++;
if ( $y < 100 )  
   $x++;
$x++;
$i++;
$i++;
Příkaz inkrementace v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk