PHP - Rovnost: ==

Operátor Rovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

==

Popis

par1 == par2
Použitá klíčová slova: ==

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Rovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

PHP

Možné použití Rovnost:
$a = 4 == 2;     // a = false
$b = $c == f(5);
if ( $x == 5 )
  --$y;

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Rovnost:
$x == $y + 3
2 == f(2.28)
($j - 8) == 5.123

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
if ($i==16)
 {
  continue;
 }
 
if ($i==5)
  break;
$x == 6

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk