PHP - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

PHP

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / $i     // 2.5
    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

PHP

$a && $b
$a || true
!$a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

PHP

2 << 2   
2 >> 2   
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     
0x1A ^ 0x1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

PHP

5 < 3    //  true
$x > 3.14   //  
$y <= $x    //  ...
0xff >= $y  //  ...
$x == 6    
$y != 25   

Přiřazení


Příklady - PHP

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
if ($i==5)
  break;
$y != 25
$a1 = false && false
$x * 2 / $y +5
631 ^ (0xF0 ^ $k)
(10 - $j * 0.5)
V jiných jazycích: en hu cz sk