PHP - Typy a proměnnéPříklady - PHP

Další kousky ukázkových kódu:
PHP
++$i;
(bool) 0
(double)$x
(double)$y / 5
V jiných jazycích: en hu cz sk