PHP - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - PHP

Další kousky ukázkových kódu:
PHP
$x = 012
         // a = true
false && true
(double)$x / 0xa
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
$x / 0.5
V jiných jazycích: en hu cz sk