FreeBASIC - Cyklus s podmínkou na konci: do loop while

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je pravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

do loop while

Popis

do
statements
loop while condition
Použitá klíčová slova: do while loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování

Příklady

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Cyklus s podmínkou na konci:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
Cyklus s podmínkou na konci v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk