FreeBASIC - Menší než: <

Operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Menší než:
a = 5 < 10    ' a = true 
b = 8 < x 
if y < 100 then 
 x=x+1
end if
 

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if
do while i<10
 i=i+1
loop
5 < 3
10 >a or a<5
a>1 or a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk