FreeBASIC - Bitový posun vpravo: shr

Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do prava kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vpravo můžeme použít pro dělení s mocninou 2. příklad 256 děleno s 2 na třetím: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

shr

Popis

par1 shr par2
Použitá klíčová slova: shr

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Bitový posun vpravo:
x = 8 shr 1        ' x = 4
y = &Hff shr 4     ' y = 15
z = (x shr 2) shr 2 ' z = 0

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vpravo:
i shr 2
2 shr i
32 shr (&HA shr 2) shr 1

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
2 shr 2
(32 shr 2)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk