FreeBASIC - Explicitní konverze na 8bitové celé číslo: CByte

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CByte

Popis

 CByte (expr)
Použitá klíčová slova: cbyte

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5           ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CByte((x * y))    ' z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 8bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk