FreeBASIC - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Použití proměnné:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

FreeBASIC

a and b
a or true
not a

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
xmin = -128
not i
i mod 4
a1 = false or false
x = &H1234
x <> y

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk