FreeBASIC - Logická negace: not

Logický operátor negace se používá k určení opačné hodnoty. v našem případě: pri pravdivé hodnoty výsledek je nepravda, a pri nepravdivém vstupu výsledek je pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informace k tabulce: a je vstup, x je výsledek

not

Popis

not par1
Použitá klíčová slova: not

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logická negace:
not a
not b and true
not(10 >a or a<5)

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
not a

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk