FreeBASIC - Sčítání: +

Sčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. Sčítání je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá klíčová slova: +

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Sčítání:
x = 95 + 5     ' x=100
y = 100 + x    ' y=200
z = (x+y+30)+3 ' z=333

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Sčítání:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
8 + 12
(x * 2 \ y +5)
(3 + i)
x = y + 3
(x * 2 / y +5)
i=i+1

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk