FreeBASIC - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

FreeBASIC

8 + 12    ' 20
100 - 2    ' 98
5 * 5     ' 25
50 / i     ' 2.5
70 \ 8    ' 8
70 mod 8     ' 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

FreeBASIC

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

FreeBASIC

2 shl 2   
2 shr 2   
&Hff and &H05 ' 0x05
&H01 or &H02 ' 0x03
not 2     
&H1A xor &H1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

FreeBASIC

5 < 3    '  true
x > 3.14   '  
y <= x    '  ...
&Hff >= y  '  ...
x = 6    
y <> 25   

Přiřazení


Příklady - FreeBASIC

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
xmin = -128
x > 3.14
2 shl 2
50 / i
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V jiných jazycích: en hu cz sk