FreeBASIC - Logický typ: boolean

jeden typ který se používá na ukládání logických hodnot. může nabrat dvě hodnoty: pravda, nepravda.

boolean

Popis

 boolean
Použitá klíčová slova: boolean

Příklady

FreeBASIC

možné použití Logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x          ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y    ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0)  ' b3 = false

můžete to najít v následujících kolekcích: Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk