FreeBASIC

FreeBASIC - Typy a proměnnéPříklady - FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
FreeBASIC
a = 5 < 10
Dim x As ushort=280
z = CInt((x * y))
Dim b As boolean= x
y =CDbl((x * y))
Dim x As longint= -82345
V jiných jazycích: en hu cz sk