FreeBASIC - Logický součet: or, OrElse

Logický součet funguje následovně: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Oba operandy se vyhodnocují nezávisle na hodnote prvního operandu.

Příklady

FreeBASIC

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false or false ' a1 = false
a2 = false or true  ' a2 = true
a3 = true  or false ' a3 = true
a4 = true  or true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
a or true
(10 >a or a<5)
j > 128 or false

OrElse

Popis

par1 OrElse par2
Použitá klíčová slova: orelse

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

FreeBASIC

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false OrElse false ' a1 = false
a2 = false OrElse true  ' a2 = true
a3 = true  OrElse false ' a3 = true
a4 = true  OrElse true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b OrElse c) OrElse a
a OrElse true
a>1 OrElse a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk