FreeBASIC - Explicitní konverze na logický typ: CBool

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CBool

Popis

 CBool (expr)
Použitá klíčová slova: cbool

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x          ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y    ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0)  ' b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk