FreeBASIC - Logický součin: and, AndAlso

Logický součin funguje následovně: výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Oba operandy se vyhodnocují nezávisle na hodnote prvního operandu.

Příklady

FreeBASIC

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
a and b
not b and true
Dim b2 As boolean= x and y

AndAlso

Popis

par1 AndAlso par2
Použitá klíčová slova: andalso

Vstup


Výstup

Druhý operand se vyhodnocuje jen v tom případe když hodnota prvního operandu je pravda.

Příklady

FreeBASIC

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false AndAlso false ' a1 = false
a2 = false AndAlso true ' a2 = false
a3 = true AndAlso false ' a3 = false
a4 = true AndAlso true  ' a4 = true

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk