FreeBASIC - Reálná konstanta

Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a zlomkové části. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

Reálná konstanta

Popis

 12.345

Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Reálná konstanta:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
100 * 1.2
Dim x As single= 3.14159265359
(x-y)-30.5
15 +7.5
2.28
1.9

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk