FreeBASIC - 64bitové bezznaménkové číslo: ulongint

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

ulongint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: ulongint

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234        ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8    ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))     ' z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk