Pascal - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie použitie premennej:
x := 64 / 8;   { x=8}
y := x / 0.5;   { y=16}
z := (x * 2 / y +5);{ z=1.1}

Pascal

a and b
a or true
not a

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i:=10;
a := 2 > funkc(3);
x := 1.234;
i * $FF
i xor j
y :=double((x * y));

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk