FreeBASIC - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie použitie premennej:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

FreeBASIC

a and b
a or true
not a

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin = -128
not i
i mod 4
a1 = false or false
x = &H1234
x <> y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk