Visual Basic - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie použitie premennej:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Visual Basic .NET

a and b
a or true
not a

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x = 123 xor 25
a1 = not false
x <= y * 5
i * 
ymax = 2147483647
i or j

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk