Pascal - Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : longint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

longint

Popis

 longint (expr)
Použitá kľúčové slová: longint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;          { x = -12345}
y:= -(15123 div 70);{ y = -216}
z := longint((x * y));       { y = 2666520}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk