Pascal - Bitový exkluzívny súčet: xor

Hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny súčet je u šifrovanie, pretože má takú vlastnosť keď znovu použijeme na výsledok rovnakú masku tak dostaneme spät pôvodný vstup, takže role masky si možno predstaviť ako kľúč. funguje nasledovne: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

xor

Popis

par1 xor par2
Použitá kľúčové slová: xor

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Bitový exkluzívny súčet:
x := 123 xor 25;      { x = 98}
y := x xor 25;        { y = 123}
z := x xor 123;       { z = 25}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový exkluzívny súčet:
i xor j
$AC xor k
631 xor ($F0 xor k)

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$1A xor $1A

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk