Pascal - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Menšie ako:
a := 5 < 10;       { a = true }
b := 8 < x; 
if y < 100 then  
  inc(x); 

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    
10 >a or a<5
a>1 or a<100
a := 5 < 10;
while i<10 do inc(i);
not i <10

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk