Pascal - Logický typ: boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;          { b = true}
b2:= x and y;    { b2 = false}
b3:= Boolean( 0);  { b3 = false}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk