Pascal - Explicitná konverzia na logický typ: Boolean

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá kľúčové slová: boolean

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;          { b = true}
b2:= x and y;    { b2 = false}
b3:= Boolean( 0);  { b3 = false}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk