PHP - Použitie premennej: $

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

$

Popis

$name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie použitie premennej:
$x = 64 / 8;   // x=8
$y = $x / 0.5;   // y=16
$z = ($x * 2 / $y +5);// z=1.1

PHP

$a && $b
$a || true
!$a

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$x = 16 << 2
--$y;
$a1 = false || false
$y<5
(double)$i

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk