Pascal - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Násobenie:
x := 10 * 5;      { x=50}
y := 100 * 1.2;   { y=120}
z := (x / 5) * 10;{ z=100}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x * 2 / y
(x * y)
y := 4 * 10;
(x * y)
(x * y)
y := 4 * $ff;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk