Programovanie v jazyku Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Pascal:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end;

Príklady - Pascal

Pascal

xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;      { x = -5}
y:= -(15 mod 4);  { y = -3}
y := shortint((x * y));  { z = 15}

Pascal

x := $f and $ff;   { x = 0xf}
y := 5 and 3;      { y = 1}
z := (x and 5) and y;   { z = 1}

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i - 10 >0 then i := i-5;
(10 >a or a<5)
$AF
z := longint((x * y));
(i and 4)
5 * 5
V iných jazykoch: en hu cz sk