Pascal - Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo: double

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

double

Popis

 double (expr)
Použitá kľúčové slová: double

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;   { x = 3.14159265359}
y:= 123456789;     { y = 123456789.0}
y :=double((x * y));     { y = 387850941.35821074}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk