Visual C++ - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie použitie premennej:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

Visual C++ .NET

a && b
a || true
!a

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = (x * 2 / y +5)
x > 0
y <= x
y = (unsigned long long)(x * y)
i & 4
a4 = true && true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk