C# - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

C#

Možné požitie použitie premennej:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C#

a && b
a || true
!a

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x < y
!a
a = 5 < 10
i % 4
x = 0x1234
i / 0x0a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk