Pascal - Zvyšok po delení: mod

Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočítať zvyšok po celočíselnom delení. pomocou operátora zvyšok po delení môžeme jednoducho otestovať deliteľnosť celých čísel, v prípade keď výsledok je 0 tak číslo je deliteľné bezo zvyšku.

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá kľúčové slová: mod

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Zvyšok po delení:
x := 90 mod 8;    { x = 2}
y := 15 mod 4;    { y = 3}
z := (x mod y) mod 5;{ z = 2}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Zvyšok po delení:
i mod 4
121 mod 40
($ff mod 50 mod 10) mod 2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(1500 mod 60)
70 mod 8
(15 mod 4)
y:= 15 mod 4;
y:= 1025 mod 8;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk