JavaScript - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

JavaScript

Možné požitie použitie premennej:
x = 64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = (x * 2 / y +5);// z=1.1

JavaScript

a && b
a || true
!a

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
++i;
i & j
z = 5
z = (x % y) %5
y > 32
a4 = true && true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk