Pascal - Príkaz dekrementacia: dec

Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

dec

Popis


Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
repeat dec(i) until not i > 0;
dec(j);

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x = 5 then
  dec(y);
while y >= 0 do 
   dec(y)
repeat dec(i) until ( i = 0);
dec(i);
dec(y);
V iných jazykoch: en hu cz sk