Pascal - Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Delenie:
x := 64 / 8;   { x=8}
y := x / 0.5;   { y=16}
z := (x * 2 / y +5);{ z=1.1}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
50 / i
x >= y / 5
y := x / $a
(x / 5)
y := y/ 3.14
y := x / $a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk