Pascal - 16-bitové celé číslo: integer

Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 16-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -32768 do 32767.

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer

Príklady

Pascal

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));    { z = 30850}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk