Free Pascal - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie použitie premennej:
x := 64 / 8;   // x=8
y := x / 0.5;   // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Free Pascal

a and b
a or true
not a

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a := 5 < 10;
i and j
not a
y :=single((x * y));
x > y
x := $f and $ff;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk