Pascal - Viacriadkový komentár: { }

V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej značky až do končiacej značky každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

{ }

Popis

{ }
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie viacriadkový komentár:
x := 5 * 4;{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } z := 5;

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
   { x = 98}
   { x=100}
      { x = 5}
    { x = 4}
 { a1 = false}
      { x = 280}
V iných jazykoch: en hu cz sk