Pascal - Priradenie: :=

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá kľúčové slová: :=

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie priradenie:
x := 1.234;         { x = 1.234}
y := x * 3.14;      { y = 3.87476}
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x := 250 div 8;
i :=10;
x := not(32 shr 2);
a3 := true and false;
a := 4 >= 2;
x := 10 * 5;
V iných jazykoch: en hu cz sk