Basic - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie použitie premennej:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Basic

a and b
a or -1
not a

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i + 5
i - 10
i / &Hab
x =0
i and j
&Hff >= y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk